Tuin - terras - Le Fil Rouge

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING  https://www.maisonlefilrouge.com

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Vakantiehuis Le Fil Rouge kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Vakantiehuis Le Fil Rouge, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Vakantiehuis Le Fil Rouge verstrekt.

Vakantiehuis Le Fil Rouge kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adres
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw bericht

WAAROM Vakantiehuis Le Fil Rouge GEGEVENS NODIG HEEFT

Vakantiehuis Le Fil Rouge verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen contacteren om zo uw vragen of opmerkingen te beantwoorden en hierbij een toelichting te kunnen bieden.

Daarnaast kan Vakantiehuis Le Fil Rouge uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst doorgaans bestaande uit verhuur vakantiewoning

Vakantiehuis Le Fil Rouge kan enkele keren per jaar een nieuwsbrief/mail uitsturen naar zijn klanten met de mogelijkheid zich uit te schrijven.

HOE LANG Vakantiehuis Le Fil Rouge GEGEVENS BEWAART

Vakantiehuis Le Fil Rouge bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan vijf jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Vakantiehuis Le Fil Rouge verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Vakantiehuis Le Fil Rouge worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Daarnaast wordt bijgehouden welke tijdstippen klanten bezoeken. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vakantiehuis Le Fil Rouge gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en werden en worden nooit aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Vakantiehuis Le Fil Rouge maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Vakantiehuis Le Fil Rouge bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Vakantiehuis Le Fil Rouge te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Vakantiehuis Le Fil Rouge heeft hier geen invloed op.

Vakantiehuis Le Fil Rouge heeft Google geen toestemming gegeven om via Vakantiehuis Le Fil Rouge verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar maisonlefilrouge@gmail.com – Vakantiehuis Le Fil Rouge zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Vakantiehuis Le Fil Rouge neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Vakantiehuis Le Fil Rouge maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Vakantiehuis Le Fil Rouge verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Vakantiehuis Le Fil Rouge op via maisonlefilrouge@gmail.com.

https://www.maisonlefilrouge.com is een website van Vakantiehuis Le Fil Rouge.

Vakantiehuis Le Fil Rouge is als volgt te bereiken:

Vakantiehuis Le Fil Rouge

27, Avenue de la République
30190 Garrigues-Sainte-Eulalie
France
SIREN : 839985330
maisonlefilrouge@gmail.com